Ads 468x60px

سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان

۱۳۹۲ فروردین ۱۱, یکشنبه

تحلیل سیاسی ساموئیل کرماشانی در باره آینده ایران در این سال و یا سال آینده رژیم ایران عمرش تمام میشود.


تحلیل سیاسی ساموئیل کرماشانی در باره آینده ایران در این سال و یا سال آینده رژیم ایران عمرش تمام میشود.
در آینده نچندان دور ارتش آزادی در ایران شکل خواهند گرفت و با نیروهای وفادار به ولی فقیه درگیر خواهند شد.


هر چند من خودم بنده ضد جنگ هستم و انسانها را دوست میدارم با هر ملیت قوم و نژادی که داشته باشند و مخالف جنگ هستم  و خواهان تغیر آهسته هستم و به صورت سلمی و دموکراتیکی اما متاسفانه در خاورمیانه نه ملتهای آن مناطق و نه سران آن کشورها دارای چنین اندیشه ای نیستند که در صورت مخالفت مردم با قانون اساسی و نحویی عملکرد سران این کشورها با سرکوبهای بی رحمانه و کشتار روبرو میشوند و به رایی ملتها و مردمان احترام گذاشته نمیشود حق و حقوق مردم  رازیر پا نهاده میشود با قهر با مردم رفتار میکنند خوب این هم رون و روشن میباشد هر نوع رفتاری قهر آمیز قهر می آفریند قوایی قهریه در برابر ظلم و ستم درست میشود و در اینجا خیلی از انسانها قربانی میشوند خانه ویرانی ایجا میشود فقر آوارگی دربدری گرسنگی همه نوع فقر رو به انسانها میکنند و این همه بدبختیها به دلیل نادانی و پرخاشگری سران این کشورها  و نبودن یک آموزش و پرورش سالم که جامعه را بسوی دموکراتیزه شدن پیش به برد وجود ندارد تنها چیزی که حرف اول را میزند در خاورمیانه خشونت و قهر میباشد قهر و خشونت هم در برابر قهر و خشونت می آفریند..
برای گریز از قوانین شناخته شده بین المللی به قوانین بربریت اسلامی پناه میبرند و زیر همین قوانین بربریت ضد انسانی انسانها را میکشند و دگر اندیشان را به زندان می اندازند و به زندان دراز مدت محکوم میکنند ویا دگر اندیشان بعنوان جاسوس بیگانه و ضدیت با امنیت ملی محکوم به مرگشان میکنند و جانشان را میگیرند و روزی یکی را تحت عنوان محاربه با خدا روزی دیگر در رابطه با امنیت ملی  و روزی دیگر توهین به مطاهرین  محاکمه و حکم مرگ صادر میکنند.
و آنچه حق هر انسانی میباشد که عقائید و باورهای خویش را بیان کنند از انسانها این حقوق طبیعی را سلب میکنند سانسورهای خفغان آور بر جامعه حاکم میکنند روزنامه نگاران داخلی را به زندان می آندازند و سرکوبشان میکنند آزادی در این کشورها به هیچ عنوان وجود ندارد و سران نظامهای دیکتاتوری در خاورمیانه و بخصوص رژیم دیکتاتوری مذهبی  ایران حاضر نیستند صدای دگر اندیشان و آزادیخواهان را بشنوند  و از تجربیات والای این دگر اندیشان سود به برند و صدای آنها را خفه میکنند و در جامعه خفغان حاکم میکنند همه خواستهای انسانها را در سینه هایشان زندانی میکنند که به مرورزمان  این خواستهای مسالمت آمیز  به کینه و قهر تبدیل میشوند و دگر اندیشان ناچارا به جنگ مسلحانه  و رویا روی پناه میبرند در اینجا است که قهر قهر را می آفریند و خشونت هم خشونت را می آفریند رژیم خشونت پیشه ی ایران در مله عام انسانها را به دار آویزان میکنند که به هزاران کودک زیر سن قانونی به این صحنه دلخراش و جنون آور نگاه میکنند که این کودکانی که چنین صحنه های را مشاهده میکنند برای ماه ها و سالهای دراز دچار مالیخوالیای میشوند که بر روان این کودکان تاثیرات مخربی خواهند داشت و همین صحنه های که رژیم برای ملتهای ایرانی ایجاد میکنند بذر در هم پاشیدگی جامعه و بذر خشونت در میان کودکان میکارند و جامعه را بسوی هرج و مرج و ناباوری سوق می دهند و جامعه را بیمار میکنند که کرده اند.
و شکلگیری نیروهای مخالف مسلح رژیم ایران در داخل مرزهای ایران علیه رژیم دیکتاتوری مذهبی ایران در این سال و یا شاید کمی طول بکشد که خود را نمایان کنند و دست به عملیات مسلحانه بزنند علیه نیروهای شکنجه گر رژیم ایران در داخل ایران.
بر اساس اطلاعاتی محرمانه که بدستمان رسیده است  امسال آخرین سال تسلط کامل رژیم بر ایران خواهند بود در ماه هایی آینده یک ارتش آزاد در ایران شکل خواهند گرفت و با نیروهای وفادار به ولی فقیه درگیر خواهند شد و این جنگ داخلی به مدت 2 سال و نیم به طول کشیده میشود بعداز آن رژیم ناتوان میشود و سرنگون خواهند شد و این جنگ در 6 ماه اول خیلی ضررمند میباشد برای خیلی از مناطق ایران اما بعد از 6 ماه کم کم به سوی پایتخت ایران سرازیر میشود و کسانی که بیشتر در این جنگ ضررمند خواهند بود ساکنین وسط ایران خواهند بود  این جنگ بیشتر بصورت سوریه امروزی میباشد و برای دفاع از خود رژیم از نیروهای خارجی تبار مثل حزب الله لبنان و شیعه های عراقی برای سرکوب مخالفین داخلی  استفاده خواهند کرد.
 بنابر این باید نیروهای مخالف رژیم خیلی هشیار باشند و به طور دائم با جامعه ی جهانی در ارتباط باشند  برای دریافت کمک و برای اینکه چه نوع سیستمی باید در ایران بعد از سرنگونی رژیم ایران حاکم بشود و کشور چگونه اداره ای داشته باشد خیلی مهم است از تجربیات متفکرین و سیاستداران خاورشناس  ایرانشناس نیز هستند و اروپایی و یا آمریکای هستند خیلی مهم میباشد چرا چون آنها علاوه بر ایران شناسی و اتنیکشناسی در باره بر قراری دموکراسی در کشورهای خویش دارای تجربیات بسیار مهمی هستند.
 اما باید نیروهای ملیتهای ایران خود ر ا آماده کنند برای این روز و باید خیلی هم هشیار باشند که گول زبان شیرینی بعضی از به اصطلاح اپوزیسیون فرصت طلب ایرانی  نخورند که به هیچ عنوان حاضر نیستند به ملیتهای ساکن ایران هیچ حقی بدهند.
همه در این رابطه آگاهی کامل دارند رژیم در سال 88 با ضرب تجاوز جنسی شکنجه های بیرحمانه  مخالفینش رابه طروق بی رحمانه ای سرکوب نمود اما اینبار دیگر ملتهای ایرانی از تجاوز جنسی بی باک خواهند بود و این بار جنگ مسلحانه و رودرو خواهند بود چرا چون جامعه ی جهانی در آن روزگار نمیدانستند چگونه به ملتهای به پاخاسته ی ایرانی کمک کنند لاکن هم جامعه جهانی و هم ملتهای ساکن ایران از تجربیات والای برخوردار هستند و اینبار باید رژیم ایران گور خودش را بکندو کاسه و کوزه اش را در ایران جمع کنند بروند آخوندهای دیکتاتور.
در اصل آخوند نباید در سیاست دخالت کند چرا چون آخوندها مذهبی هستند میتوانند فقط به امورات مذهبی خویش وبه راز و نیازهای خودبا خدای خویش به پردازند آخر آخوند به سیاست چی.
چرا چون نارضایتیها خیلی بالا گرفته است و امروز خیلیها مخالف رژیم هستند و دریافته اند این رژیم بجز بدبختی و فقر و بیکاری و ایجاد دشمنیهای پرخاشگرانه با جامعه جهانی که ملتهای ایرانی ضررمند میشوند از این دشمنیهای پرخاشگرانه و هیچ منفعتی برای ملیتهای ایرانی نداشته و نخواهند داشت و در این رابطه مدارک و اسناد زیادی هستند که ملتهای ایرانی ثابت کنند که سران رژیم ایران به ملتهای ایرانی دروغ گفته اند و آنها را فریب داده اند بخشیدن دارایهای ملیتهای ایرانی به حزب الله لبنان و کشور سوریه دخالت در آمورداخلی کشورهای منطقه و ایجاد دشمنی با همسایگانش و ایجاد فقر و بدبختی در داخل ایران که خط فقر به بالای  30% رسیده است و مسئولان رژیم به هیچ عنوان در اندیشیدن چاره یابی در این باره نیستند و به فکر جیب خودشون و و پر کردن بانکهای خارجی و اموال این ملیتها را چپاول میکنند  
و دست به دزدی ملیاردی میزنند سران نظام ولایت فقیه.
دورد بر دموکراسی و حقوق انسان دورد بر آزادی بیان
در جامه اگر این 5 چیز وجود نداشته باشد آن جامعه هیچ مفهومی  انسانی را دارا نخواهند بود.
1=  بر قراری آزادی و دموکراسی و آزادی بیان  و ابراز آن بدون هیچ ترسی.
2= برابری میان زن و مرد و استقلال اقتصادی و مالی زنان و مشارکت فعال زنان در امور سیاسی صنفی اقتصادی و مشارکت دوشادوش با مردان بدون هیچ تبعیضی .
3- منع کردن هر نوع تبعیض جنسی ملی و نژادی پایه ریزی یک آموزش و پرورش سالم و انسانگرا و منع کودکان زیر سن قانونی که به مدرسهای مذهبی و دینی نروند تا رسیدن به سن 18 سالگی یعنی تدریس مذهبی برای کودکان زیر سن قانونی باید ممنوع باشد اذان خواندن در اماکن عمومی و برای عموم باید منع بشود و اذان تنها باید از چهارچوب مسجدها به بیرون از مساجدها تجاوز نکند امروز ساعت هست و همه وقتها را میشناسند در صورت رفتن به مساجد آگاه هستند میروند ونماز خویش را میخوانند اذان خواندن برای عموم منع بشود ممنوع نمودن اذان برای آرامش عمومی بخصوص آرامش کودکان شیرخوار خیلی مهم میباشد.
4- برقراری دموکراسی و اجرای قوانین انسانی و اجرای کامل مادهای حقوق بشر سازمان ملل  باید به رای مردم احترام گذاشته بشود.
5- تشکیل گروهای اجتماعی برای نظارت بر خانوادها برای سلامتی کودکان و آموزش خانوادها برای رفتار درست و انسانگرا با کودکان خویش و بر قراری عدالت اجتماعی و تضمین زندگی انسانها ایجاد صندوقهای بیمه که شامل همه کارگران بشود که در صورت بیکاری کارگران از سوی این صندوقها در صدی حقوق خویش دریافت کنند برای مرارمعاش.
با سپاس فراوان ساموئیل کرماشانی 31/3/2013  برابر با 11/1/1392 و برابر با 11/1/2713 کردی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر