Ads 468x60px

سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان

۱۳۹۰ بهمن ۲۶, چهارشنبه

کونگره ی اتحاد جامعه یارسانی در آوریل 2012 در سوئد مثل همان که خودتان آگاه هستید قرار است در ماه آوریلکونگره ی اتحاد مرم یارسان در آوریل 2012 در سوئد برگذار خواهد شد

امسال کونگره ی سراسری برای اتحاد جنبشهای ملی یارسانی برگزارمبشود.
 این کنگره مهمترین و برجسته ترین کنگره ای میباشد که باید سازمانها و گروه های سیاسی دیگر از آن درس دموکراسی،  آزادی، حقوق بشر،انسانیت و برابری بیاموزند.
 مردم یارسان یکی از ستمدید ترین مردمان خاورمیانه هستند که به خاطر اصالت و پاکی و نیکی  همیشه مورد ستم بیگانگان و حتی برادران کرد مسلمان قرار گرفته اند.


 مردم یارسان از مردمان اصیل کە  آئین و باور آنها نیز کردی میباشد هستند.
 هرگز تسلیم ائین و رسومات بیگانگان نشده اند و تا به امروز مقاومت و از ارزشهای یارسانی و کردی خود دفاع کردەاند.
 بنابر این آئین یاری  آئین بردباری آئین انسانیت و پاکی راستی نیستی ردا  میباشد.
و میتوان گفت سلطان اسهاک یکی از بزرگترین فلسوفان ملت کرد بوده است که یکی از نهضتهای  بزرگ ملی و میهنی  در تاریخ کردستان برای ماندگاری آئین و فرهنگ کردی  ایجاد نموده و این همه زحمات و کار و تلاش برای ماندن هویت ملی کردستانی بوده است.

 یارسانیان همیشه مهد تمدن مهد  آزاد اندیشی و آزاد زیستن بوده اند کە نمونه بارز آن که همه از آن باخبر هستند کمپ التاش بود که همه احزاب سیاسی این حق را داشتند در مناطقی که یارسانیان در آنجا زندگی میکردند مراسم برگزار کنند بدون هیچ مشکلی اما در مناطق دیگر مسلمان نشین چنین چیزی وجود نداشت، اگر هم مراسمی در ان مناطق برگزار میشد یا تبر کشی بود یا قمه کشی و جنگ و خشونت به وجود می آمد.
 اگرکسانی در کمپ التاش آزاد اندیشی آموخته اند مدیون مردم یارسانی هستند، چرا چون در مکتب یاران آموخته اند آزاد باشند. مردم یارسان که در عراق به بخشی از آنها ایزیدی وکاکایی و در ایران نیز بە اهل حق معروف هستند  در واقع در قدیم از یک فکر پیروی کردەاند یعنی اما در اصل هم ایزیدیها و هم کاکایی ها همه یارسانی هستند.
 اما بە خاطر وضعیت جغرافیایی  و فرهنگها و سیاست کشورهای اشغالگر کردستان بدون میل باطنی خویش، نامهای مختلفی برای این مردم ستمدیده انتخاب نموده اند.
 در حال حاضر جنبشهای یارسانی در اروپا تاسیس شده اند برای احیای فرهنگ و هویت از دست رفتە این مردمان ستمدیده و سرکوب شده که حتی توسط برادران خویش نیز مورد ظلم، توهین و تحقیر  واقع شده اند.
 به خاطر اینکه دیگران آئین بیگانە را انتخاب نموده اند، اما یارسانیان بر آئین  و باور و زبان مادری خود  ماندند و هیچگاە تسلیم زور نشدند. تمامی نوشتها و کتابهای آئینی این مردم از انسانیت و صلح و برابری حکایت دارند.
 این را بیان کنم این جنبشهای یارسانی  جنبشهای سکولار آزادی خواه و بر مبنایی اصول انسانی و آزاد اندیشی بنا شده اند و هیچ نوع رنگ و یا بوی دینی و یا مذهبی ندارند فقط این نام را انتخاب نموده اند به این دلیل است که نامی کردستانی و باستانی میباشد هم در چهارچوب کردستانی و هم در چهارچوب ایران که خیلی آز آنها به این آئین و مردمان یارسانی با  احترام نگاه میکنند.
 جنبشهای یارسانی  به تمامی ملت کرد با دیدی برادرانه و احترام آمیز با هر دین و هر عقیده ای که داشته باشندمینگرند. بخصوص مردم استان کرمانشاه و لرستان و از شهر کرد تا بروجرد از بروجرد تا مسجد سلیمان   و از مسجد سلیما تا خرم آباد به همه با یک دید برادرانه و بخش جدایی ناپذیر از خود میدانند.  آنها دارای هر دین و عقیده ای که باشند برادر مردم یارسان هستند و احترام خاصی برای این عزیزان دارند.  
 جنبشهای یارسانی  بر اساس یک سیستم سکولار و دموکراتیک که دارای عدالت اجتماعی  آزادی بیان آزادی مطبوعات  و برابری میان زن و مرد چه در مورد ازدواج و گزینش شغل و حقوق دستمزد برابر  میان زنان و مردان بناە شدە است جنبشهای یارسانی برای حقوق کودکان و آموزش و پرورش سالم  الویت خاصی قائل میشوند و این در برنامه آینده خود نیز  دارند.
جنبشهای یارسانی  پس از آزادی ایران  خواستار همه حزبی و پلورالیزم و گثرتگرایی هستند.
جنبشهای یارسانی  خواهان گسترش حقوق بشر و رعایت کامل ماده های حقوق بشر سازمان ملل  هستند کە من این را در برنامە و اساسنامەهایشان خواندەام.
اول و اخر یار
 با سپاس
ساموئیل کرماشانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر