Ads 468x60px

سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان

۱۳۹۱ دی ۲۴, یکشنبه

سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان ترور 3 خانم مبارز هموطن کردمان در پاریس بدست تروریستهای رژیمهای اشغالگر قویا محکوم میکنیم و در این باره به ملت کرد و رفقای این عزیزان و یارانشان و همرزمانشان و اعضای خانوادهایشان تسلیت میگویم. ملت کرد همیشه با همه انواع کشتارها روبرو شده است و اشغالگران حاضر نیستند به حقوق ملی ملت کرد اعتراف کنند جواب هر درخواستی برای رسیدن به صلح کشتار و توطئه بوده است.سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان ترور 3 خانم مبارز هموطن کردمان در پاریس بدست تروریستهای رژیمهای اشغالگر قویا محکوم میکنیم و در این باره به ملت کرد و رفقای این عزیزان و یارانشان و همرزمانشان و اعضای خانوادهایشان تسلیت میگویم. ملت کرد همیشه با همه انواع کشتارها روبرو شده است و اشغالگران حاضر نیستند به حقوق ملی ملت کرد اعتراف کنند جواب هر درخواستی برای رسیدن به صلح کشتار و توطئه بوده است.
با سپاس سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان 13/1/2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر