Ads 468x60px

سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان

۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۲, پنجشنبه

بیانیه جنبش آذربایجان در باره خروج از کل پروژه شورای ملی ایرانما خروج سازمان دموکراتیک یارسان از پروژه شورای نامفهوم ملی رضا خانزاده یک گام 

مثبت و میدانیم و به دست اندرکاران و نمایندگان جامعه یارسان تبریک میگویم و این کار را

 یک کار عاقلانه و زیرکانه میدانیم درود بر سازمان دموکراتیک یارسان درود بر نمیاندگان بر 

حق جامعه ستمدیده یارسان

بیانیه جنبش آذربایجان در باره خروج از کل پروژه شورای ملی ایران

به آگاهی ایرانیان بویژه آذربایجانیان و هواداران جنبش آذربایجان می رسانیم ؛ عملکرد رهبر اصلی طرح شورای باصطلاح ملی نشان می دهد که او درایت و توانای ایجاد اتحاد مابین اقوام ایرانی را ندارد. از این روی جنبش آذربایجان از طرح شورای باصطلاح ملی تحت رهبری وی خارج می شود.
از دفتر سیاسی این شورا خواسته می شود، نام این سازمان قومی و ملی ایرانی را بهمراه نام اعضا ، طرفداران و چندین طایفه ایل شاهسون که از طریق این جنبش، منشور (سند سیاسی مشترک) را امضا نموده اند از لیست پشتیبانان سند سیاسی نقض شده خارج کنند.
بزودی گزارش کامل با ارائه اسناد از چگونگی نقض سند مشترک و مصادره کل پروژه توسط تمامیت خواهان که حاصل زحمات دو ساله سازمان هایی مانند جنبش آذربایجان است ، ارائه خواهد شد تا افکار عمومی از چگونگی این پروسه منحرف شده آگاه باشند.
زنده باد آزادی و دمکراسی
پاینده ایران و ملت ایران
جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
http://www.yarsanmedia.com/?p=3488

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر